Manifesto

"21. yy’da üniversitelerin hizmet ettiği amaç; endüstri devriminin getirdiği iş alanlarına yetiştirecek çalışanlar yani köleler yaratmaktır. kapitalizm güçlenmesi ile daha fazla yükselen bu amaç eğitimi belirli bir kalıba sokmuştur.
Endüstrinin ihtiyacına göre şekillenen bu kalıp; sanatın, bilimin ve felsefenin daha geri planda kalmasına yol açmaktadır.
Giderek artan rekabet ve eğitim enflasyonu insanları daha robotlaştırmaya daha fazla kontrol altına almaya itiyor.

Bizlere göre, üniversitelerin öğrenciye kattığı en temel üç şey; eğitim, çevre ve vizyondur. dünyanın en iyi üniversiteleri bu üç olguyu bir arada sağlayan üniversitelerdir. Düşüncemiz odur ki; üniversite öğrencileri toplumun en önemli parçasıdır... onlar ekonomide rol alacakları sahneden sadece 1 adım gerideler. Öğrencilere özgür bir platform sunarak; ders notlarının aslında önemli olmadığını, onları geliştirecek olan esas temellerin çevre ve vizyon olduğunu vurgulamak istiyoruz.

Ders notlarını bulmakta sorun yaşamayacakları ve dersi problem olarak görmeyerek daha fazla sosyalleşebilecekleri, kendilerini daha fazla geliştirip katkıda bulunacak alanlara yoğunlaşmaları gayesindeyiz. Öğrenciler eğitim organlarının esas yöneticileridir. eğitim hayatını yönlendirenler, ticari bakışlı yöneticiler, endüstri devrimini kuşaktan kuşağa yönetenler ve onların kölesi olduklarının da farkında olmayan öğretim görevlileri olması kabul edilemez.