Üniversite dönemi gönüllü çalışmak için çok uygun bir zaman olabilir. Ayrıca seçmeli dersleriniz içinde varsa sosyal sorumlulukla ilgili dersler alabilir ve iş yaşamınızda da “Corporate Social Responsibility” alanında çalışabilirsiniz. Hem çevrenize yardım etmiş olacaksınız hem de CV’nize büyük bir katkısı olacak. Bunu okul kulüplerinin sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak gerçekleştirebileceğiniz gibi diğer sivil toplum örgütleri ve derneklerde de yapabilirsiniz. Aşağıda da çalışabileceğiniz bazı sivil toplum örgütleri ve dernekler var.

 

Mor Çatı

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı kadına karşı şiddete yönelik çalışan, şiddete uğramış kadınlara psikolojik ve hukuki destek verirken aynı zamanda sığınma evleri sağlayan bir vakıftır.Kadınlara destek verirken, onun adına karar vermemek, karar verme sürecinde baskı yapmak yerine, kendi kararı ne olursa olsun destek verilir. Kararlarından dolayı kadınlar yargılanmaz.

 

Türk Eğitim Vakfı

TEV maddi desteğe ihtiyaç duyan ve başarılı öğrencelere burs veren, öğrenci yurtları, ilköğretim okulları, eğitim merkezleri ve kütüphaneler kuran, öğrenci çalışmalarını ve sosyal sorumluluk projelerini destekleyen bir vakıftır. Amaçları her gence fırsat eşitliği sağlamaktır.

 

Lösev

Lösevin amacı lösemili ve kan hastası çocukların, sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olmak, bunun yanısıra, kalıtsal ve edinsel kan hastalıkları konusunda ulusal düzeyde tedavi, eğitim ve araştırma kurumları kurmak ve işletmektir.

 

Akut

Türkiye’nin arama kurtarma konusunda ilk sivil toplum örgütüdür. Dağ ve doğa koşullarında meydana gelen kaybolma ve kaza olaylarında, deprem, sel gibi doğal afetlerde ve büyük kazalarda, tamamen gönüllü olarak, amatör bir çalışma ve profesyonel bir yaklaşım ile, başı dertte olan kişilere en kısa sürede ulaşmak, yardım için gereken uygun koşulları yaratmak, doğru arama ve kurtarma çalışması yaparak, kazazedelere temel ilkyardım desteğini sağladıktan sonra emniyetli ortam koşullarına nakillerini sağlamak, bu tür olaylarda can kaybını en aza indirmek ve arama kurtarma konularında toplumu bilgilendirmek derneğin temel amacıdır.

SosyalBen Vakfı

SosyalBen Vakfı, dezavantajlı bölgelerde yaşayan 7-13 yaş arası çocukların sosyal becerilerini ve benliklerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini amaçlayan; bu amaç doğrultusunda kişisel gelişimlerine katkı yapacak ulusal ve uluslararası düzeyde saha ve eğitim çalışmaları gerçekleştiren; çocuk ve gençlerin yaşadıkları dünyadan sorumlu yetişkinler olarak yetişmeleri için sosyal sorumluluk, girişimcilik ve gönüllülük bilinçlerini ve becerilerini güçlendirmeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur.

SosyalBen Vakfı her yılın Ocak ve Eylül aylarında yeni gönüllülerini bünyesine dahil etmek için tüm temsilcilikleri adına aynı anda çağrı açmaktadır.